Tobins.se © 2007                    

Stormfågel
Bavaria 41H

 

 

Om Ägarna

Vi är nu två delägare till båten i stället för ursprungliga fyra. Båten nyttjas året runt och blir endast landsatt när det är oundvikligt.

Normalt fördelar vi segelveckorna efter ett rullande schema men emellanåt samordnar vi seglingarna till längre bort liggande mål. Hur vi lagt upp ägandet och fördelningen av segelperioder skall vi förmedla inom sin tid....

Med två parter blir det formella lite mindre knöligt då det är enklare att prata ihop sig. Men allt har ju sitt pris.

Att samäga en båt är inga problem men ett gott råd är att skriva ett avtal som om ni vore främlingar för varandra. Innan man går in i ett samägande kan det vara bra att dra upp riktlinjer vad gäller kostnader och hur mycket man löpande är beredd att pytsa in i båten likaså hur mycket jobb man själv är beredd på att lägga ner. Det kostar och tar betydligt mer tid än vad man tror. Sen kan man i ett avtal reglera arbetsinsatser, utrustningsnivå på båten, ansvarsperioder, reglering av skador, reglering av gasol och diesel, hur man gör när någon vill hoppa av etc. Vi har enbart haft goda erfarenheter av att "detaljreglera" samägandet sedan snart 20 år bakåt i tiden. Alla vet vad som gäller och det är lättare att få saker gjorda utan att det framställs som kritik.

Det har fungerat utan gnissel vid urträdet ur båtägandet tack vare vårt avtal.

Om du skulle vilja ha kontakt med någon av oss med frågor om ombyggnaden, vårt avtal eller av andra orsaker, så finns vi på följande mailadresser:

 

Tobin, Annika och Lars
lars@atconsult.se


Anneling, Maj-Lis och Roger
roger@atconsult.se


 


 


Vem gör vad vid landsättning?

En test i maringuiden var inget negativt för val av båt.

 

 

 

En